Studieverenigingen

Veel opleidingen in Utrecht hebben een eigen studievereniging. Deze studieverenigingen organiseren zowel studiegerelateerde als ontspannende activiteiten voor haar leden. ook geven ze vaak korting op boeken. Door lid te worden van een studievereniging leer je op een gemakkelijke manier veel medestudenten kennen en doe je nuttige ervaring op tijdens je studie. Door actief te worden in commissies kun je bijvoorbeeld reizen, feesten en excursies organiseren, meeschrijven aan een almanak of het verenigingsblad of opkomen voor de belangen van jouw medestudenten. De VIDIUS Studieverenigingenraad (SVR) behartigt de belangen van alle studieverenigingen van de Universiteit Utrecht. Het Overleg Studieverenigingen Hogeschool Utrecht (OSHU) doet dit voor de studieverenigingen van de HU. Voor hun site klik je hier.

Studieverenigingenraad

De VIDIUS SVR bestaat uit bestuurders van studieverenigingen van elke faculteit van de UU en een bestuurslid van VIDIUS. Zij zetten zich in voor zaken die alle studieverenigingen van de UU aangaan. Een aantal keer per jaar organiseert de SVR het VIDIUS Studieverenigingenoverleg (SVO), waarbij bestuurders van alle studieverenigingen van de UU uitgenodigd zijn. Hierbij wordt besproken waar de SVR zich mee bezig dient te houden en kunnen zaken uitgewisseld worden die voor alle studieverenigingen van belang zijn.

Boekenoverleg

VIDIUS organiseert een boekenoverleg, een overleg tussen boekencommissarissen van studieverenigingen van de UU. De leden van dit overleg bespreken de gang van zaken rond de boekverkoop. Voor meer informatie over dit boekenoverleg of andere zaken rond studieverenigingen kun je contact opnemen met Pieter via pieter@vidius.nl.