Studentenbonden

VIDIUS studentenunie is aangesloten bij de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Door het hele land bestaan er lokale studentenbonden die samen de federatie van de LSVb vormen. Deze organisaties hebben hun focus op een specifieke studentenstad. Zij richten zich voornamelijk op lokale thema’s en hun eigen onderwijsinstelling(en). Zie hieronder voor een overzicht van de studentenbonden per stad.

 

Amsterdam

ASVA Studentenunie, belangenbehartiger van de studenten aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA).

SRVU-Studentenvakbond, belangenbehartiger van de studenten aan de Vrije Universiteit (VU).

 

Delft

Vereniging voor Studie- en Studentenbelangen te Delft (VSSD), belangenbehartiger voor alle studenten in Delft.

 

Den Haag

Haagse Studentenvakbond (HSVb), belangenbehartiger voor de Haagse student.

 

Groningen

Groninger Studentenbond (GSb), belangenbehartiger van de studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Hanzehogeschool.

 

Leiden

Leidse Studenten Belangenorganisatie (LSbo), de belangenorganisatie voor studenten in Leiden.

 

Nijmegen

Studentenvakbond AKKU, belangenbehartiger voor studenten aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).

 

Zwolle

Studenten Overleg Orgaan Zwolle (SOOZ), belangenbehartiger voor studenten die wonen of studeren in Zwolle.