Medezeggenschap

VIDIUS faciliteert een aantal medezeggenschapsoverleggen, zoals het College van Utrechtse Assessoren en De Faculteitsraden Overleggen. Lees hieronder meer over hoe de medezeggenschap van het onderwijs in Utrecht opgedeeld is.

Hogeschool

De Hogeschool kent een Hogeschoolraad. Hier zitten studenten in die het College van Bestuur van de HU adviseren en controleren over hogeschoolbreed beleid.Facultaire Medezeggenschapsraden
Ook kent elke faculteit een Facultaire Medezeggenschapsraad (FMR) die het bestuur van de desbetreffende faculteit controleert en adviseert.

Opleidingscommissies
Tot slot kent ook elke opleiding van de HU een Opleidingscommissie (OC).Voor meer informatie over de CMR, FMR en OC’s van de HU kun je contact opnemen met de coach bestuurlijke participatie via bps@hu.nl

MUST
MUST is een vereniging die zich inzet om medezeggenschap op de Hogeschool te bevorderen. Zo zorgt zij onder andere voor kandidaten voor de Centrale Medezeggenschapsraad en ook voor sommige Facultaire Medezeggenschapsraden van de HU. Klik hier voor meer informatie.

Universiteit
De Universiteit kent een universiteitsbrede medezeggenschapsraad, ofwel Universiteitsraad. Hier zitten studenten in die het College van Bestuur van de UU adviseren en controleren over universiteitsbreed beleid. Contact met de UR gaat via info@studentenuraad.uu.nl of klik hier voor de website.  Elke faculteit kent een Faculteitsraad, die het bestuur van de desbetreffende faculteit controleert en adviseert. Je kunt de contactgegevens van elke Faculteitsraad hier vinden.

VUUR
VUUR staat voor Verenigde Utrechtse U-raders. De vereniging is opgericht in 2006 om tot een betere kandidatenlijst te komen voor de Universiteitsraadverkiezingen. Inmiddels is zij uitgegroeid tot een actieve vereniging met een jaarlijks wisselend bestuur en heeft levert zij de grootste fractie voor de Universiteitsraad. Ook organiseert VUUR allerlei activiteiten voor haar leden. Klik hier voor meer informatie. 

PvdUS
De Partij voor de Utrechtse Student is een partij voor en door actieve studenten. Sinds 2007 zetten zij zich in om in de Universiteitsraad de belangen te behartigen van de student die zich naast de studie wil ontplooiien in de breedste zin van het woord. Klik hier voor meer informatie.

Lijst Helder
Lijst Helder is een partij die in 2010 is opgericht. De partij komt voort uit de basis ideologie dat je als universiteitsraadslid een uitgesproken geluid moet laten horen, niet schromen om kritiek te hebben op zaken die fout gaan, proactief concrete oplossingen voor problemen aandragen en doorvragen tot onduidelijke punten duidelijk zijn geworden. Klik hier voor meer informatie.

Faculteitsraadsoverleg
Het FaRaO staat voor Faculteitsraden Overleg, een vergadering tussen de studenten van de verschillende faculteitsraden van de UU. VIDIUS verzorgt voor de Faculteitsraden een vergaderruimte, koffie en thee en een onafhankelijke voorzitter en notulist uit het VIDIUS bestuur.Tijdens de bijeenkomst presenteren de U-raad en een faculteit een project, zoals studententutoraat of inwerking. Na de presentatie is er plaats voor discussie. Daarnaast is er op de bijeenkomst ruimte om informatie in te winnen over spelende zaken en/of vraagstukken. Zo krijgen Faculteitsraden de kans om informatie uit te wisselen en van elkaar te leren. Ook kan VIDIUS tijdens de FaRaO’s een update geven over de landelijke en politieke ontwikkelingen op het gebied van hoger onderwijs. Om de informatie-uitwisseling ten volle te benutten zijn er ook twee leden van de Universiteitsraad aanwezig tijdens de FaRaO’s.

College van Utrechtse Assessoren
Het College van Utrechtse Assessoren (CvUA) is een vergadering tussen de studentbestuursleden van de verschillende faculteitsbesturen van de UU. VIDIUS verzorgt voor studentassessoren een vergaderruimte, koffie en thee en een onafhankelijke voorzitter en notulist uit het VIDIUS bestuur. Ook zorgen wij voor de agenda door bij elke studentassessor informatie in te winnen over spelende zaken en/of vraagstukken. Zo krijgen studentassessoren de kans om informatie uit te wisselen en van elkaar te leren. Ook kan VIDIUS tijdens de CvUA-overleggen een update geven over de landelijke en politieke ontwikkelingen op het gebied van hoger onderwijs. Om de informatie-uitwisseling ten volle te benutten zijn er ook leden van de Universiteitsraad (U-raad) aanwezig tijdens CvUA-overleggen.