Vervoer

Een Utrechtse student reist lopend, per fiets of  met het openbaar vervoer. Vandaar dat wij het belangrijk vinden dat de reisbestemmingen van een student goed en veilig bereikbaar zijn. Ook denken we graag mee over het verbeteren van het openbaar vervoersnetwerk in de stad en regio Utrecht.

Een student legt gemiddeld 28 kilometer per dag af met het openbaar vervoer. VIDIUS behartigt de belangen van de student bij ROCOV, het Regionale Overleg Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer. In deze vereniging zitten verschillende consumentenorganisaties die gezamenlijk adviseren aan de Utrechtse vervoerders. Zo pleiten wij voor een goed bereikbare Uithof vanuit de hele stad. Ook bij de aanleg van de Uithoflijn, de tramlijn die in 2018 tussen het Centraal Station en de Uithof zal gaan rijden, zijn we nauw betrokken. Niet alleen onderwijsinstellingen moeten goed bereikbaar zijn, ook de grotere studentencomplexen in en rond de stad moeten bereikbaar zijn. Niet alleen van maandag tot en met vrijdag tussen negen en vijf. Ook een goed nachtnet naar de Uithof en de binnenstad is van groot belang.

Volgens CNN is Utrecht de beste fietsstad ter wereld. Zij noemt dat de helft van alle reizen in het centrum per fiets gaan, dit betekent dat er ook een groot aantal fietsen in de stad te vinden zijn. Een vaak gehoorde klacht bij studentenwoningen is dat de fietsen de straat of stoep blokkeren. Daarom pleit VIDIUS voor voldoende fietsparkeergelegenheden door de hele stad.